Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2020

awakened
6222 084f
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
awakened
6110 17c0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
awakened
5744 b30f 500
Reposted from0 0 viaGabreiila Gabreiila
awakened
5745 9c4b 500
Reposted from0 0 viaGabreiila Gabreiila
awakened
3069 8981 500
Reposted fromhare hare viaMerrry98 Merrry98
awakened
1351 71a2 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaMerrry98 Merrry98
awakened
Zaniedbanie jest formą maltretowania.
— Walter Isaacson – Steve Jobs
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMerrry98 Merrry98
awakened
Nie ma nic złego w marzeniach, ciężkiej pracy albo przegranej. Wstydzić można się jedynie tego, że się nie próbowało.
— Jennifer Probst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMerrry98 Merrry98
awakened
8220 12ae 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMerrry98 Merrry98
awakened
Przestaliśmy szukać potworów pod naszymi łóżkami, gdy zrozumieliśmy że one są w nas.
— "Joker (2019)"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMerrry98 Merrry98
awakened
2658 40ee 500
Reposted fromfelicka felicka viaMerrry98 Merrry98
awakened
I tu powiedział mi on coś tak mądrego, co stało się dla mnie nauką i dewizą mojego postępowania do końca życia. Powiedział zdziwionym tonem:
"To ty na mnie liczysz? Och, jaki ty jesteś głupi. Naucz się w życiu liczyć tylko sam na siebie.
— Stanisław Grzesiuk "Pięć lat kacetu"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaaugustus augustus
awakened

Listen to silence. It has so much to say.

— Rumi
Reposted from0 0 viaaugustus augustus
awakened
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi viaaugustus augustus
awakened
7413 f048
Reposted fromGIFer GIFer viacharlotte99 charlotte99
awakened
- A co Ty taki doniczegowaty dzisiaj?
- Płakać mi się chce.
— Edward Stachura, Siekierezada albo Zima leśnych ludzi
awakened
Będziesz zbierać kwiaty 
będziesz się uśmiechać 
będziesz liczyć gwiazdy 
— Marek Grechuta
awakened
Nie urodziłeś się tylko po to, aby całe życie płacić rachunki i umrzeć. Pytanie, czy wiesz po co? Szukaj tego, co kochasz. Tak, żeby powiedzieć „O kurwa, to jest to.” I zrób to zanim umrzesz. Masz żyć życiem, które jest przeznaczone dla ciebie, a nie takim, które ktoś ci zaplanował.
— Piotr C.
awakened
awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl