Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2020

awakened

W kontaktach z introwertykiem…

 1. Szanuj ich potrzebę prywatności.
 2. Nie ośmieszaj ich publicznie.
 3. Pozwól im na obserwację, gdy znajdą się w nowej sytuacji.
 4. Daj im czas na pomyślenie, nie wymagaj natychmiastowej odpowiedzi.
 5. Nie przeszkadzaj im.
 6. Upominaj ich na osobności.
 7. Nie zmuszaj ich do tego, by mieli mnóstwo przyjaciół. Wystarczy im jeden dobry.
 8. Jeśli czegoś od nich chcesz, uprzedź wcześniej, by w spokoju skończyli swoje zadania.

 

W kontaktach z ekstrawertykiem…

 1. Szanuj ich niezależność.
 2. Chwal ich przy innych.
 3. Akceptuj i wzmacniaj ich entuzjazm.
 4. Zaskakuj ich.
 5. Zrozum, kiedy są zajęci.
 6. Okazuj im czułość.
 7. Dawaj im wybór.
 8. Pozwól im na odkrywanie i dyskutowanie o tym, co ich interesuje.
— Life Architect
Reposted fromavooid avooid viaFebruary18th February18th
awakened
przybądź i jeżeli chcesz mi coś zarzucić,
zarzuć mi ręce na szyję.
— leopold staff
Reposted fromdried dried viaFebruary18th February18th
awakened

Jest pan teraz w moim życiu.

Reposted fromniewinna niewinna viaFebruary18th February18th
awakened
Bądź. 
— S.
Reposted fromdys dys viaFebruary18th February18th
awakened
9366 f05d 500
Reposted fromdys dys viaFebruary18th February18th
awakened
You put your arms around me – and I'm home.
— Perri
Reposted fromFebruary18th February18th
awakened
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaasan29 asan29
awakened
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
awakened
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaasan29 asan29
awakened

Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.

Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał, wysłał ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z nim albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.

— Volantification
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaasan29 asan29
awakened
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaasan29 asan29
awakened
8690 fc11
Reposted fromsoftboi softboi viaMartwa13 Martwa13
awakened
5043 44ea
Reposted fromsoftboi softboi viaMartwa13 Martwa13
awakened
7550 fecb
Reposted fromsoftboi softboi viaMartwa13 Martwa13
awakened
8426 9d06 500
Reposted frompiehus piehus viamatuss matuss
awakened
5957 9cc5 500
Reposted frommangoe mangoe viamatuss matuss
awakened
On pachniał jak dom. Właśnie dlatego tak bardzo go kochałam.
— Aleksandra Wądołowska - "Papierowe sny"
awakened
0760 8893 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMartwa13 Martwa13
awakened
1271 20b1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMartwa13 Martwa13
awakened
3504 f33e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...