Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2019

awakened
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viadoope doope
awakened
Jest piękna, ale pięknych kobiet się głównie pragnie. Do kochania trzeba znaleźć niezwykłą
— A. Baniewicz
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viadoope doope
awakened
Tak naprawdę najbardziej zawiodłam się na inteligencji ludzi, bo wolą być puści i zapełniać się papką, niż szukać, wątpić, pytać i ryzykować rzeczy trudne. 
Reposted fromlovvie lovvie viadoope doope
awakened
Jesteś największym dobrem jakie mnie spotkało w ciągu ostatnich kilku lat.
— A.
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viadoope doope
awakened

  Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.

— Jeanette Winterson
Reposted fromIriss Iriss viadoope doope
awakened
[...] mówiła nie wiele, prawie nic, cichym, ciągnącym się głosem. W gruncie rzeczy była wściekle uparta, ale cała jej wola, nie skierowana do żadnego czynu, obracała się jakby przeciw niej samej. Była demonem, ale jedynie wobec samej siebie, i systematycznie niszczyła w sobie wszystko, co mogło ją do innego, bardziej czynnego życia pobudzić. Poza tym była niesłychanie dobrą, łagodną i do przesady delikatną. Wiedziała prawie zawsze ukryte myśli ludzi, którzy z nią mówili, a przynajmniej Bungo nic absolutnie ukryć przed nią nie umiał. Panny takie zdarzają się jeszcze czasem na Litwie, ale jest to rasa wymierająca.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "622 upadki Bunga"
Reposted fromtutaj tutaj viadoope doope
awakened
Miłość jest wtedy, kiedy patrzysz na Niego i myślisz: "mam wszystko".
Reposted fromodmienna odmienna vialadymartini ladymartini
awakened
5265 3ffb 500
Reposted fromshapeless shapeless viaxannabelle xannabelle
awakened
Świat przeszkadza mi w życiu.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viaxannabelle xannabelle
awakened
4682 6fab 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxannabelle xannabelle
awakened
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viaxannabelle xannabelle
awakened
awakened
— Lucifer Morningstar
Reposted fromzapiski zapiski viaDOBRADUPA DOBRADUPA
awakened
Pamiętaj jak na Ciebie patrzę... Zastanów się czy chcesz to stracić.... 
Reposted fromShinaako Shinaako viajunior13 junior13
awakened
4255 56b7
Reposted fromkarsina karsina viaelinela elinela
awakened
6090 fd0b 500
Reposted fromfapucino fapucino viaDOBRADUPA DOBRADUPA
awakened
0849 2c48 500
Reposted fromGalGadot GalGadot viaDOBRADUPA DOBRADUPA
awakened
Rozpierdala mnie dziś samotność.
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaelinela elinela
awakened
awakened
9750 83f3 500
Reposted frombearded bearded viaelinela elinela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl