Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2019

awakened
9750 83f3 500
Reposted frombearded bearded viaelinela elinela
awakened
awakened
Reposted fromFlau Flau viaelinela elinela
awakened
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viaelinela elinela
1506 5314
Reposted fromheartsperm heartsperm viaselsey selsey
awakened
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
awakened
Nigdy, ale to nigdy, po trzykroć nigdy nie ośmieszysz się w oczach kobiety, jeżeli będziesz coś robił dla niej.
— Erich Maria Remarque
Reposted frommessinhead messinhead vialaparisienne laparisienne

June 26 2019

awakened
Reposted fromtymczas9 tymczas9 viairmelin irmelin
awakened
Nigdy nie byłam, nie jestem i nie będę pierwszym wyborem. 
— pik
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viairmelin irmelin
awakened
7952 ce5f 500
Reposted fromgaf gaf viairmelin irmelin
awakened
awakened
Tak samo łatwo wpadam w złość jak i w wielkie chwile szczęścia. Płaczę ze smutku, złości, radości, bezradości. Można powiedzieć, że moje życie to ciągłe pasmo płaczu. Szybko wyklinam i skreślam ludzi. Szybko im wybaczam. Szybko sie płoszę i jeszcze szybciej nabieram pewności siebie. Brak we mnie stałości. Może jestem zepsuta.
awakened
Przypomniało mi się to w samą nieporę.
— Edward Stachura, Siekierezada
Reposted frommhsa mhsa viaCannonball Cannonball

pocalunki:

wytłumacz mi

co takiego masz

w sobie, że

tylko Ciebie

spośród

miliardów ludzi

chce kochać

Reposted frompensieve pensieve viaheavencanwait heavencanwait
awakened
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaheavencanwait heavencanwait
awakened
Między tym co gaśnie, a tym co jest wciąż niejasne łudzę się, że może wszystko to się tylko śniło.
— #między
awakened
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaheavencanwait heavencanwait
awakened
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
awakened
Jest mi dzisiaj tak cholernie smutno
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
awakened
0933 54d5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapareidolie pareidolie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl