Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

awakened
Jedna chwila potrafi zmienić WSZYSTKO. 
Reposted bytoolongmyinstantneedlottibluebellsweetnothingghysterielalunanaturalgingercranniesofsoulopenyoureyesxnieobecnosclekkaprzesadaleniwieecbadassfromhellblackberry21augustusrawruapartKawaiiNamida
awakened
Ja pierniczę......:/ 
awakened
awakened
awakened
8866 397e 500
awakened
awakened
5431 9eac 500
Reposted frompiehus piehus viaAinsworthCass AinsworthCass
awakened
3889 eeec 500
Reposted fromMeely Meely viaAinsworthCass AinsworthCass
5693 ada9 500
Reposted fromsexypretty sexypretty viaAinsworthCass AinsworthCass
awakened
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaAinsworthCass AinsworthCass
3871 f55b 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaAinsworthCass AinsworthCass
awakened
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak viaAinsworthCass AinsworthCass
awakened
Jeśli ktoś naprawdę kocha, nie musisz robić wszystkiego, by nie chciał odejść. On po prostu nie odejdzie.
awakened
3315 e4b8
Reposted fromweheartit weheartit viaAinsworthCass AinsworthCass
awakened
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viaAinsworthCass AinsworthCass
awakened
8430 9c52 500
awakened

Serce ma swoją pamięć.

Reposted fromresort resort viaAinsworthCass AinsworthCass
awakened
9012 a554
Reposted fromanielewska anielewska viaNieznosny Nieznosny
awakened
6302 0d5a 500
Reposted fromPoranny Poranny viaNieznosny Nieznosny
9811 2e17
Reposted fromamatore amatore viaNieznosny Nieznosny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl