Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

awakened
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viayellow-blue yellow-blue
awakened
awakened
Boże, napraw mnie. Zepsułam się. Tak bardzo zepsuł mnie ten świat. 
— modlitwa pod poduszką.
awakened
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
awakened
Reposted fromcouples couples viaaanetaxx aanetaxx
awakened
5558 dccb
Reposted fromweightless weightless viaaanetaxx aanetaxx
6415 47a5 500

Mathilda Cabanis

Reposted fromoolong oolong viawhatkatefeel whatkatefeel
0538 fc0b 500
Reposted fromamatore amatore viawhatkatefeel whatkatefeel
0992 7b4e
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viawhatkatefeel whatkatefeel
awakened
Moje serce chce żyć gdy słyszy Twój śmiech.
Reposted fromawakened awakened viaja-sowa ja-sowa
awakened
to tylko
jedno z żyć
— ...

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viarawruapart rawruapart
awakened

Nawet jak jestem upity, wiem kogo kocham.

Reposted frompsychoza psychoza vianieobecnosc nieobecnosc
awakened
awakened
4369 b476
Reposted fromrisky risky viaMajonella Majonella
awakened
8876 26af 500
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viamartolinka martolinka
awakened
0728 c795
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabadalena badalena
awakened

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabadalena badalena
awakened
0326 7322
Reposted fromsonaive sonaive viabadalena badalena
awakened
Reposted fromcynamon cynamon viabadalena badalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl