Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

awakened
Czekam i nic z nadziei, czekam bardziej niż Ty. Czekam aż wszystko minie ...
— Rojek - Krótkie momenty skupienia
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viaflyingheart flyingheart
awakened
Nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy tacy jak dawniej, ale nie zamierzam przestać próbować. Jesteś dla mnie jedyna(...) Jesteś jedyną osobą, o jaką kiedykolwiek chciałem walczyć.
— Kiera Cass – Rywalki. Książę i gwardzista
Reposted fromnyaako nyaako viaflyingheart flyingheart
awakened
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo. 
— Leopold Tyrmand
Reposted fromlavendowy lavendowy viaflyingheart flyingheart
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viapaperman paperman
awakened
7933 3440 500
Reposted frompannakreatura pannakreatura viajethra jethra
awakened
  "Ilekroć mówię „tak”, widzę już, ile „nie” mnie to kosztować będzie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromIriss Iriss viajethra jethra
awakened
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viajethra jethra
5191 690e 500

dennybitte:

carefree beach

by Denny Bitte

Reposted fromsehrschwul sehrschwul viajethra jethra
awakened
5640 9c87 500
Reposted fromfau fau viabazinga22 bazinga22
awakened
- A teraz - szepnął jej do ucha - idź do łóżka, albo sam cię tam zaciągnę.
— C. J. Daugherty "Wybrani"
Reposted fromspokodama spokodama viabazinga22 bazinga22
awakened
-Co ja mam z Tobą zrobić? 
-Karm mnie, kochaj mnie i nie opuszczaj
— garfield
Reposted fromojkomena ojkomena viabazinga22 bazinga22
awakened
3137 c20b
Reposted fromtea-for-one tea-for-one viapuszkamileny puszkamileny
awakened
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viapuszkamileny puszkamileny
awakened
5487 3968
Reposted frommonikawolna monikawolna viapuszkamileny puszkamileny
awakened
1243 c758
Reposted fromonakochago onakochago viapuszkamileny puszkamileny
awakened
Gdybym mogła dać Ci radę, powiedziałabym, abyś nigdy nie czekał. Życia nie da się odłożyć na później, ani nie da się przeżyć na zapas. Po prostu weź się do działania, zrób cokolwiek, co przybliży Cię do marzeń i nie wątp w siebie ani przez chwilę. Działaj, spełniaj się - po to tu jesteś!
Reposted fromiamstrong iamstrong viapuszkamileny puszkamileny
awakened
8674 beaf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapuszkamileny puszkamileny
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viapuszkamileny puszkamileny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl