Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

awakened
Kocham całym sercem, albo tym ile z niego zostało.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viapolciak polciak
awakened
7933 3440 500
Reposted frompannakreatura pannakreatura viapolciak polciak
awakened
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viahope24 hope24
awakened
1620 a90a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahope24 hope24
awakened
2754 b785 500
awakened
Bo najważniejsze jest to by mieć taką osobę, której możesz powiedzieć wszystko. Nie boisz się o jej reakcję, po prostu mówisz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahope24 hope24
awakened
3359 e199
Reposted frompeper peper viahope24 hope24
awakened
6883 5b5d 500
Reposted fromcudowronek cudowronek viaMartwa13 Martwa13
awakened
9471 c08d 500
awakened
0114 123d
beginners
Reposted fromstrangeee strangeee viaMartwa13 Martwa13
awakened
2736 0a64 500
Reposted fromtfu tfu viaMartwa13 Martwa13
awakened
3043 225f 500
Reposted fromyourholypope yourholypope viaMartwa13 Martwa13
awakened
4513 45c7
awakened
Dziwne (…) ile drobiazgów się człowiekowi przypomina, gdy głębiej się nad czymś zastanowi.
— Charlotte Link
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMartwa13 Martwa13
7652 514b 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viawhatkatefeel whatkatefeel
awakened
Zamykam oczy i liczę do trzynastu
Nim zajdzie słońce tęsknić za Tobą będę znów.
— Dawid Podsiadło
awakened
6691 c89d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawhatkatefeel whatkatefeel
awakened
Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.
awakened
8720 9514 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaanybreath anybreath
awakened
4112 8418
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanybreath anybreath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl