Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

awakened
awakened
Sukces nie lubi wewnętrznego monologu „o matko, jak mi się dziś nie chcę”, sukces lubi działanie. 
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
awakened
Nie analizuj, nie wymyślaj, nie układaj scenariuszy w swojej zapracowanej głowie, żyj chwilą, bądź tu i teraz, a przede wszystkim przestań się bać. Zasługujesz na to, żeby w końcu zacząć żyć.
Reposted fromawakened awakened viamy-whole-world my-whole-world
awakened
awakened
5476 bd48
Reposted fromkarahippie karahippie viabadalena badalena
awakened
Jeśli podasz mu wszystko na tacy, będzie syty - a to znaczy, że nie będzie pragnął więcej.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadalena badalena
awakened
awakened
3198 4066
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabadalena badalena
awakened
Ten dzień naprawdę się udał. Ciężka harówka się opłaca ;)
Reposted bynowyrozdzial nowyrozdzial

May 19 2017

awakened
awakened
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viaitsokay itsokay
awakened
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommissbrodka missbrodka viaitsokay itsokay
awakened
Nie było mi wcale dobrze z tymi myślami. Było mi bardzo źle.
— Janusz Leon Wiśniewski -188 dni i nocy
Reposted fromIriss Iriss viaitsokay itsokay
awakened
5926 f445
Reposted fromwall-of-flowers wall-of-flowers viaitsokay itsokay
awakened
„Nie za wygląd się kocha, ale nie wiadomo za co”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromdh707 dh707 viablacksadcat blacksadcat
awakened
7348 f807 500
...
2688 3d8c
Reposted fromgh0re gh0re viaheavencanwait heavencanwait
Wszystko kurwa skręca
— Artur Rojek
awakened
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl