Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

awakened
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viaAinsworthCass AinsworthCass
5962 13bb 500
Reposted fromkuabear kuabear viazupson zupson
9350 3292
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viazupson zupson
5670 a0b9
Reposted fromamatore amatore viazupson zupson
awakened
6177 035e
Reposted fromdiebitchess diebitchess viazupson zupson
awakened
3244 16bc
Reposted fromdiebitchess diebitchess viazupson zupson
awakened
4404 a822
Reposted fromalsh alsh viabe-awesome-today be-awesome-today
awakened
awakened
7100 ceaf
Reposted frompeper peper viaadwokatdiabla adwokatdiabla
awakened
Czasu spędzonego z tymi, których kochamy, nigdy nie jest za dużo.
— Claudia Gray
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaselsey selsey
awakened
2888 e9a7
Reposted fromdiebitchess diebitchess viaselsey selsey
3714 5d7a 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaselsey selsey
awakened
1061 93b3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaselsey selsey
2712 7cdd
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viagreen-tea green-tea
awakened
8665 0c21 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viagreen-tea green-tea
awakened
6964 883d 500
Reposted fromoll oll viagreen-tea green-tea
awakened
awakened
6378 28bc 500
Pewnego razu 50 osób brało udział w seminarium. W pewnym momencie prowadzący przerwał wykład i postanowił przeprowadzić ćwiczenie dla grupy. Rozdał wszystkim balony i poprosił, by każda osoba podpisała markerem balon swoim imieniem. Następnie balony zostały umieszczone w osobnym pomieszczeniu. Teraz uczestnicy weszli do pokoju i zostali poproszeni o znalezienie balonu ze swoim imieniem w ciągu 5 minut. Wszyscy gorączkowo zaczęli szukać popychając się i wpadając na siebie w całkowitym chaosie. W ciągu pięciu minut nikt nie był w stanie odnaleźć balonu ze swoim imieniem. Następnie prowadzący poprosił, by każda osoba podniosła przypadkowy balon i podała go osobie, której imię było na nim napisane. W ciągu kilku minut każdy trzymał swój balon. Prowadzący skomentował wtedy: Dokładnie to samo dzieje się w naszym życiu. Wszyscy gorączkowo poszukują szczęścia, nie wiedząc gdzie ono jest. Nasze szczęście leży w szczęściu innych ludzi. Daj im je, a otrzymasz twoje własne. I to jest cel ludzkiego życia.
Reposted fromvanilka vanilka viagreen-tea green-tea
4983 91d1 500
Reposted fromjecer jecer viaSkydelan Skydelan
awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl