Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

awakened
3669 3ba6 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaoutofmyhead outofmyhead
awakened
2145 3766 500
Reposted frommuha muha viaoutofmyhead outofmyhead
awakened
8962 fae8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutofmyhead outofmyhead
awakened
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutofmyhead outofmyhead
awakened
4441 5f87 500
awakened
2458 7a35 500
Reposted frompiehus piehus viaoutofmyhead outofmyhead
awakened
6913 0ce2
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaoutofmyhead outofmyhead
awakened
5709 37ca 500
Reposted fromtfu tfu viaoutofmyhead outofmyhead
awakened
6507 0002 500
Reposted fromRowena Rowena viaoutofmyhead outofmyhead
awakened
8695 8003 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaoutofmyhead outofmyhead
awakened
4898 3ed7
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaoutofmyhead outofmyhead
awakened
5180 967c
Reposted frompiehus piehus viaoutofmyhead outofmyhead
awakened
8410 22a4 500
awakened
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromrol rol viamoglismywszystko moglismywszystko
awakened
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaTalkAboutMe TalkAboutMe
awakened
Marzyłem o Tobie, zanim Cię w ogóle ujrzałem na oczy. 
— D
awakened
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora
awakened
3864 d83e
2024 19f1 500
awakened
6910 92fa 500
Reposted fromwoodpile woodpile viaajema ajema
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl