Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

awakened
0959 a660
Reposted fromi-need-a-life i-need-a-life viaTheEvexe TheEvexe
awakened
3688 9224
Reposted frombzdura bzdura viablotind blotind
awakened
To zależy od punktu widzenia. Wszystko, mój drogi, jest chwiejne i umowne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viaSalute Salute
8501 9bc4
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viablaxkseoul blaxkseoul
awakened
awakened
9396 2800
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaclaudelle claudelle
awakened
Rozczarowanie jest ze swej natury czymś raczej pozytywnym - jest zdjęciem czaru, odczarowaniem, momentem, w którym spoza polukrowanej fikcji i fałszywych wyobrażeń wyłania się naga prawda o tym, jak jest naprawdę, i o tym, co jest. Tyle tylko, że ja na tę prawdę wcale nie byłam gotowa.
— Agnieszka Szpila
Reposted fromifyouleave ifyouleave
awakened

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viaevlyn evlyn
awakened
7025 c1b9
Hello
Reposted fromnikami nikami viaPaintedinred Paintedinred
awakened
Ciężko ze mną żyć, nawet mi. Ja i mój tragizm.
— Sitek
Reposted fromSalute Salute viaPaintedinred Paintedinred
awakened
6742 022c 500
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viaPaintedinred Paintedinred
awakened
7516 c463
Niektórzy powinni brać przykład. 
Reposted fromSkydelan Skydelan viaPaintedinred Paintedinred
awakened

Dość mam już pustych dni i świąt, których nie było...

Reposted fromaggape aggape viaPaintedinred Paintedinred
4807 05ed 500
Reposted fromZombiebride Zombiebride viapastelowe pastelowe
awakened
Głodnym miłości ludziom wystarczy drobny, przelotny gest, by mogli to uznać za coś znaczącego.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromavooid avooid viaczy-ty-to-ty czy-ty-to-ty
awakened
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viapsycha psycha
awakened
Nic nie rozumiem 
choć wszystko jest jasne
— Quebonafide
Reposted fromkarolinnaa karolinnaa viapsycha psycha
awakened
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaodnowa odnowa
awakened
3321 0d75 500
Żulczyk!
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaodnowa odnowa
awakened
Play fullscreen
Pogubiliśmy gdzieś kod,
Potem pomyliliśmy peron.
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl