Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

awakened
Los daje nam wszystkim trzech nauczycieli, trzech przyjaciół, trzech wrogów i trzy wielkie miłości. Jednak ta dwunastka nigdy nie wydaje się oczywista i nigdy nie wiemy, kto jest kim, dopóki ich nie pokochamy, nie opuścimy lub nie zaczniemy z nimi walczyć.
— Gregory David Roberts
awakened
To dziwne, że daje się ludziom, których się kocha, tak wielką władzę nad sobą.
— Tara Westover „Uwolniona. Jak wykształcenie odmieniło moje życie.”
awakened
9768 ce34 500
awakened
0087 91a7 500
awakened
3319 4107 500
Reposted frompiehus piehus vianowaczi nowaczi
awakened
0445 50c9 500
Reposted frompiehus piehus vianowaczi nowaczi
awakened
Reposted fromszszsz szszsz vianyaako nyaako
4600 aa6a

itsjust-sav:

I love how he looks at the puppy to see if he is interested in the toy.

awakened
Dorosłe życie ssie.
— gdyby mój brat miał GG to właśnie taki miałby opis
Reposted fromchangecolour changecolour vianyaako nyaako
awakened
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
awakened
1478 57dc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittlewhitelies littlewhitelies
awakened
3690 342f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittlewhitelies littlewhitelies
awakened
0585 b05f 500
Reposted fromlaters laters
awakened
3331 7953
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianables nables
awakened
9517 4166 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaRudeGirl RudeGirl
awakened
0329 9d97 500
Reposted fromcomatosegirl comatosegirl vianowaczi nowaczi
awakened
9543 2f0c
awakened
8787 5102
Reposted fromfoods foods viazupson zupson
awakened
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlovvie lovvie viaskraweksiebie skraweksiebie
awakened
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl