Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

awakened
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
awakened
0395 4480
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin viaAinsworthCass AinsworthCass
awakened
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaAinsworthCass AinsworthCass
awakened
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viaAinsworthCass AinsworthCass
3208 b1e0 500
awakened
awakened
Niezależnie od tego, co zdarzyło się w Twoim życiu i w jak wielkiej rozsypce jesteś - zawsze jest czas na odniesienie sukcesu, odmienienie swojego losu, znalezienie nowej i lepszej drogi. Spróbuj tylko. Od teraz. Zacznij realizować marzenia. Zmień swoje myśli i przystąp do działania. Zrób cokolwiek dobrego dla siebie i tylko dla siebie. Napraw w sobie to, co wymaga naprawy. Pokochaj siebie na nowo z każdą chwilą. Ciesz się życiem w Twojej skórze.
Reposted fromiamstrong iamstrong viaAinsworthCass AinsworthCass
awakened
4639 39ac 500
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
awakened
Dziwnie się patrzy na ludzi, którzy kiedyś byli przyjaciółmi. Bardzo dziwnie.
— Bardzo
awakened
7825 6386
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viatellmemore-lies tellmemore-lies
awakened
awakened
9887 b85f
Reposted fromamatore amatore viamyinstantneed myinstantneed
awakened
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
awakened
9773 f936
A man
awakened
Ty jesteś taką kobietą z filmów. Przeżyłaś wiele, złamano Ci serce i przestałaś wierzyć w miłość. Wiesz jak kończą się takie filmy? Happy endem. Tak, Ty na taki zasługujesz.
— Katarzyna Wołyniec
awakened

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viamyinstantneed myinstantneed
awakened
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
awakened
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
Reposted fromawkwardx awkwardx viablackheartgirl blackheartgirl
awakened
0462 cfef
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl