Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

awakened
Wszyscy mamy w sobie coś strzaskanego. Każdy na swój sposób... Okruchy w miejscach, których nikt nie zobaczy.
Reposted byMartwa13selseyvoukskaaryfikaacjaaduszygotarinaweruskowasweetnothinggmodalna
awakened
Wiem jedno...Bez Ciebie świt jest mordęgą.
Reposted byakwardskaaryfikaacjaaduszysweetnothinggmodalna
awakened
Przekonaj mnie, że warto uśmiechać się do pustki po lewej stronie chodnika...
Reposted byakwardMartwa13Izzy721voukgotarina
awakened
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
awakened

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

— te-quiero.soup.
awakened
Nie rozpamiętuj, bo się wykończysz.
awakened
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viadreams-come-true dreams-come-true
awakened
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
awakened
8466 be49 500
Reposted frombanitka banitka viadreams-come-true dreams-come-true
awakened
Tam na tej sali,  jestem szczęśliwa.

Reposted frommodalna modalna
awakened
Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność. I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku. — Alan Watts
Reposted fromamelinowa amelinowa viamodalna modalna
awakened
Czuję naraz nic i wszystko, i to najgorsze uczucie, jakiego kiedykolwiek doznałam.
— Anna Todd - "After. Bez siebie nie przetrwamy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianyaako nyaako
awakened
8227 d0cb 500
"Najlepszy" najlepszym filmem mijającego 2017 roku! ♥

December 04 2017

5317 0d75 500

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

awakened
7542 34f5
Reposted fromumorusana umorusana viaAmericanlover Americanlover
awakened
Reposted fromtulele tulele viaAmericanlover Americanlover
9987 83dc 500
awakened
2512 be27
Reposted fromczajnikq czajnikq viaAmericanlover Americanlover
awakened
1226 bd6d
awakened
4065 04af
Reposted fromwagabunda wagabunda viaplusiek plusiek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl