Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

awakened

Jeśli zawsze jest sama, kiedy potrzebuje Twojej pomocy, to nie dziw się, że później Cię już o nią nie prosi. Jeśli sama musiała iść przez mrok, to nie oczekuj, że ogrzejesz się później w jej światłości.

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
awakened
Reposted frommrrru mrrru vialaparisienne laparisienne
awakened
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt vialaparisienne laparisienne
awakened
awakened
8473 4039
Reposted fromonlyman onlyman vialaparisienne laparisienne
awakened
Depresja jest milczeniem. Nie jest zalewem rozmemłanych statusów na Facebooku, nie jest płaczem w poduszkę po zerwaniu z chłopakiem albo po oblaniu egzaminu na studiach. Depresja nie jest smutkiem – to stan, w którym nawet smutek zostaje Ci odebrany. I nagle nie masz już nic.
— tattwa
Reposted fromkyte kyte viaola4650 ola4650
awakened
Nie ma nic trwalszego od troski, miłości, docenienia i bezpieczeństwa, które otrzymujemy od rodziców. Wszystko, co jako dzieci, dostajemy od matki i ojca, zostaje z nami do końca życia. Wszystko, czego nie dostajemy, również
— Leszek Legut
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaola4650 ola4650
awakened
Są w życiu chwile, gdy człowiek czuje się tak, jakby wszedł w trakcie przedstawienia do niewłaściwego teatru. 
— Caleb Carr
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaola4650 ola4650
awakened
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viamatuss matuss
awakened
6994 8f02
Reposted fromaniamy aniamy viamatuss matuss
awakened
0016 042b 500
Reposted fromzciach zciach viamatuss matuss
awakened
0597 cfd2 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viamatuss matuss
awakened
Reposted fromcorvax corvax viamatuss matuss
3771 b8a1 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viamatuss matuss
awakened
2453 ee54 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajunior13 junior13

August 05 2018

awakened
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAA
awakened
Myślę,że niektórzy, rodzą się z tragedią we krwi.
— Donnie Darko
Reposted fromweightless weightless viaultraviolet ultraviolet
awakened
6366 0e85 500
awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl