Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

awakened
awakened
awakened
0532 4287
awakened
Miłość jest dla ducha, a pożądanie dla ciała.
— Salwa an-Nu′ajmi – Smak miodu
Reposted frompuella13 puella13 viaAinsworthCass AinsworthCass
awakened
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viamalaami malaami
awakened
8171 6fff
6085 fd6c
awakened
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viamalaami malaami
awakened
Przyzwyczaiłam się, że jeśli chcę z kimś być, to go nie ma. Sama muszę się sobą zająć.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaIzUuU IzUuU
awakened
Jeśli należysz do tych, którzy kochali tylko raz, to niewiele masz do powiedzenia. Ale jeśli to była prawdziwa miłość, to inni powinni milczeć w twojej obecności.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viaIzUuU IzUuU
awakened
[...] kobiety są zawsze szczere, nawet w fałszu, bo zawsze są posłuszne jakiemuś naturalnemu uczuciu.
— Honoré de Balzac – Ojciec Goriot
Reposted frompuella13 puella13 viaIzUuU IzUuU
awakened
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viaIzUuU IzUuU
awakened
1418 b774
Effy
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex viaIzUuU IzUuU
awakened
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaIzUuU IzUuU
awakened
cała ja- emocjonalna sadystka!
— zwykła jak zawsze
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaIzUuU IzUuU
awakened

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


Reposted fromoutoflove outoflove viaTakhisis Takhisis
awakened
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viagabrielle gabrielle
awakened
5640 9c87 500
Reposted fromfau fau viadeepbluex deepbluex
awakened
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viasilence89 silence89
awakened
4911 6d7d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl